Zložky mzdy

Bývate a pracujete v Holandsku? Je čas, aby ste sa detailnejšie oboznámili s miestnymi daňovými stropmi a inými zrážkami z vašich príjmov.

V holandskom daňovom systéme je z každej výplaty zamestnanca zrazená suma zahŕňajúca rovnako preddavok na daň z príjmu, čiže loonbelasting, ako aj odvody na sociálne poistenie. Pri výpočte tejto sumy sa vychádza z predpokladu, že zamestnanec bude zamestnaný počas celého roka a v priebehu roka dosiahne rovnomerne rozložené zárobky.

Daňové stropy (v eurách) pre osoby do 65. roku života

1. Príjem do 17 878 - 33,5 percent
2. od 17 879 do 33 127 - 42 percent
3. od 32 128 do 54 776 - 42 percent
4. 54 777 a viac - 52 percent

V prípade prvého stropu daň z príjmu predstavuje 2,35 percent a v prípade druhého stropu je to 10,85 percent. Zvyšok tvoria odvody na rôzne sociálne poistenia:
AOW, čiže odvody na dôchodkové poistenie - 17,9 percent;
ANW, čiže pohrebné poistenie - 1,1 percent;
AWBZ, čiže poistenie dodatočných liečebných nákladov v prípade chronických chorôb - 12,5 percent.

V prípade tretieho a štvrtého stropu všetky zrážky zahŕňajú daň z príjmu. Okrem vyššie uvedených zrážok na sociálnu zložku si každý zamestnanec musí vo vlastnej réžii hradiť povinné zdravotné poistenie. Základné poistenie (tzv. basisverzekering) predstavuje náklady rádovo približne 90 - 100 euro mesačne. Pokrýva náklady na liečenie u rodinného lekára, služby súvisiace s pobytom v nemocnici, starostlivosť počas tehotenstva a niektoré lieky.

Výplatná páska (loonstroook, salarisstrook)

Pásku dostávate rovnako frekventovane ako výplatu, čiže raz týždenne, raz mesačne alebo každé štyri týždne.
Musia sa na nej nachádzať nasledujúc informácie:
- hrubé príjmy;
- hrubá hodinová sadzba;
- čistá výplata;
- zrážky, napr. dôchodkové poistenie, daň, sociálne poistenie;
- počet odpracovaných hodín;
- termín výplaty;
- suma prázdninového bonusu;
- názov zamestnávateľa alebo sprostredkovateľa a priezvisko zamestnanca;
- špecifikácia nadčasov;
- obdobie, za ktoré dostávate výplatu.

Nadčasy

Za nadčasy, čiže nad 40 pracovných hodín v týždni, je zamestnávateľ povinný vyplácať dodatočnú mzdu. Pre sezónnych zamestnancov platí rovnaký pracovný týždeň ako pre zamestnancov na dobu neurčitú. Sadzba za nadčasy predstavuje 125 percent mzdy a v sobotu a nedeľu je to 200 percent. Zamestnávatelia často odmeňujú zamestnancov za odpracované nadčasy náhradnými voľnými dňami. Tento spôsob je pre zamestnanca výhodnejší vzhľadom na vysokú daň odvádzanú od 125 percentnej sadzby.

Minimálna mzda

V Holandsku platia vopred stanovené minimálne mzdy (pozri tabuľka) vypočítavané v závislosti od veku. Pokiaľ pracujete legálne, zamestnávateľ Vám nemá právo platiť za prácu nižšie sadzby ako platná minimálna mzda.

HRUBÁ MINIMÁLNA MZDA
KU DŇU 01-07-2009 (V EURÁCH)
Vek Mesačne Týždenne Denne
23 rokov a viac 1.398,60 322,75 64,55
22 rokov 1.188,80 274,35 54,87
21 rokov 1.014,00 234,00 46,80
20 rokov 860,15 198,50 39,70
19 rokov 734,25 169,45 33,89
18 rokov 636,35 146,85 29,37
17 rokov 552,45 127,50 25,50
16 rokov 482,50 111,35 22,27
15 rokov 419,60 96,85 19,37Strona zoptymalizowana dla przeglądarki Internet Explorer
© 2008 by "EU TAX SERVICE - European Tax Service"
e-mail: webmaster | Polityka Prywatności |